Wdrażanie programów ochrony obiektów przed szkodnikami

Po co wdrażać Program Zwalczania Szkodników?

 1. Dla zabezpieczenia własnej firmy
 2. Dla zabezpieczenia wyrobów twojej firmy
 3. Aby udowodnić konsumentowi, że twoje wyroby są wolne od zagrożeń związanych ze szkodnikami

Dbając o bezpieczeństwo żywności unikamy szerzenia chorób, utraty reputacji, postępowań sądowych, likwidacji zakładu.

W jakim celu stosuje się Integrowane Metody Zwalczania Szkodników?

Celem głównym jest wyeliminowywanie szkodników z terenu Zakładu, zapewnienie bezpieczeństwa produkcji żywności.

Do realizacji tego celu służyć będą urządzenia które zamontujemy w waszej Firmie. Pomogą nam one w określeniu stopnia infestacji szkodników, określeniu miejsc szczególnie wrażliwych. Odczyt z urządzeń powinien być regularny bez względu na wynik jaki wykaże.

Jak zabezpieczyć obiekt przed szkodnikami?

Proces wdrażania należy zacząć od:

 1. Wstępna ocena zagrożeń- ocena ryzyka
 2. Na podstawie oceny ryzyka montaż urządzeń do monitorowania szkodników
 3. Opracowanie Programu Zwalczania Szkodników
 4. Systematyczny odczyt urządzeń
 5. Szkolenie personelu zakładu
 6. Wszystkie te działania są podstawą do wdrożenia systemu HACCP, BRC, lub podobnych.

Dokumentacja Programu Profilaktyki i Zwalczania Szkodników

Co zawiera dokumentacja związana zmonitorowaniem szkodników:

 1. Procedury na podstawie których są zwalczane szkodniki
 2. Raporty i protokoły z przeprowadzonych zabiegów
 3. Wykaz preparatów użytych podczas inspekcji
 4. Karty charakterystyki preparatów
 5. Informacje o Firmie
 6. Ubezpieczenie

Jak często należy przeprowadzać monitoring szkodników?

Odczyty urządzeń do monitorowania szkodników powinny być dokonywane regularnie w odstępach miesięcznych w szczególnych przypadkach częściej.
Brak szkodników nie jest podstawą do zaniechania dalszych działań.

W razie konieczności jesteśmy do dyspozycji 6 dni w tygodniu.