Elektroniczny system monitoringu aktywności szkodników

Elektroniczny system do obsługi urządzeń monitorujących aktywność szkodników, który eliminuje papierową dokumentację.

Stosowany system kodów QR pozwala jednoznacznie identyfikować urządzenia, eliminując ryzyko pomyłki lub przeoczenia podczas monitoringu.

Pełna dokumentacja znajduje się na serwerze, do którego klient ma zabezpieczony hasłem dostęp.
Aplikacja pozwala na podgląd, wydruk oraz przesłanie dokumentacji (odczytów, raportów, trendów, kart charakterystyki, mapek, zdjęć itp).