Dezynfekcja

Zabieg mający na celu niszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych. Zabiegiem poprzedzającym dezynfekcję jest sanityzacja czyli mycie, czyszczenie i wietrzenie pomieszczeń.

Dezodoryzacja

Likwidowanie przykrych zapachów powstałych w wyniku rozkładu substancji biologicznych.

Dezynsekcja

Zwalczanie szkodliwych owadów latających, biegających oraz szkodników magazynowych. Zabezpieczenie przed insektami jest warunkiem prawidłowego działania w przemyśle spożywczym, służbie zdrowia, turystyce itd.

Deratyzacja

Zespół zabiegów mających na celu zwalczanie gryzoni i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów. Zwalczanie gryzoni jest regulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach.

Dezakaryzacja

Zwalczanie roztoczy np. świerzb,obrzeżek.